2008-2009 – kompleksowy system transportu ciągłego

2008–2009 – kompleksowy system transportu ciągłego
Projektowanie, wykonanie oraz montaż  przenośników do transportu stłuczki szklanej.

 1. Zbiornik – 30m3 z podporami
2. Rynny wstrząsowe
3. Przenośnik kubełkowy PK 200; Q = 10 t/h, H = 17020 mm
4. Dwudrogowe zsuwnie ręczne
5. Przenośnik kubełkowy PK 200; Q = 10 t/h, H = 15720 mm
6. Przenośnik taśmowy PT 500; Q = 10 t/h, L = 7000 mm
7. Przenośnik taśmowy PT 500; Q = 10 t/h, L = 16000 mm
8. Pomost 21 x 2,2 m
9. Przenośnik taśmowy PT 500; Q = 10 t/h, L = 5500 mm z jednostronny pomostem.
10. Przenośnik kubełkowy PK 200; Q = 10 t/h, H = 17020 mm
11. Przenośnik taśmowy PT 500; Q = 10 t/h, L = 11500 mm
12. Przenośnik taśmowy PT 650; Q = 10 t/h, L = 23500 mm
13. Przenośnik kubełkowy PK 200; Q = 10 t/h, H = 20920 mm
14. Przenośnik taśmowy PT 500; Q = 10 t/h, L = 20000 mm