Świadectwo ochronne

Informujemy, że znak towarowy FUGOR w obecnie używanej formie słowno-graficznej został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i stanowi wyłączną własność FUGOR Sp. z o. o. Dzięki zastrzeżonemu znakowi towarowemu, FUGOR Sp. z o.o.  uzyskała wyłączne prawo do używania znaku w obrocie gospodarczym na całym terytorium Polski, dla świadczonych usług.