Urządzenia przetokowe wagonów

Urządzenia przetokowe wagonów

Urządzenia przetokowe wagonów służą do manewrowania wagonami kolejowymi po torach prostoliniowych poziomych.