Zakres produkcji

Zakres naszej produkcji obejmuje między innymi:

Do wszystkich dostarczonych urządzeń zapewniamy części zamienne oraz serwis.

Na liście naszych odbiorców znajduje się około 350 firm z grup:

 • kopalni węgla kamiennego
 • kopalni surowców mineralnych
 • elektrowni
 • elektrociepłowni
 • hut
 • hut szkła
 • cementowni
 • zakładów przeróbczych
 • zakładów utylizacji
 • zakładów chemicznych
 • zakładów produkujących zaprawy budowlane
 • i innych

Zapraszamy do współpracy!