Dozowniki celkowe

Dozownik celkowy z napędem 3 kW