Odmulniki DORRA

Odmulniki DORRA

Odmulnik Dorra (zagęszczacz promieniowy) ma kształt bardzo dużego, kołowego, płaskiego zbiornika. Nadawa, osad doprowadzany jest do punktu centralnego. Podczas pracy osad spychany jest wolno obracającymi się promieniowymi zgarniakami ku wylotowi znajdującemu się w środku lekko nachylonego dna zbiornika, a  woda (sklarowana) spływa od środka ku obwodowi (obrzeżu) zbiornika.