Kontakt

„Fugor” Sp. z o.o.

ul. Zamkowy Folwark 1
63-700 Krotoszyn
Sekretariat Zarządu – tel. + 48 62 725 32 26
Fax. + 48 62 725 32 27
e-mail: sekretariat@fugor.com.pl
www.fugor.com.pl
Dział Handlowy – tel . + 48 62 722 88 64
e-mail: marketing@fugor.com.pl

Odlewnia Metali „BAWOROWO” Spółka Akcyjna

ul. Reja 3
59-820 Leśna
Sekretariat Zarządu – tel. +48 75 72 43 169
e-mail: sekretariat@baworowo.pl
www.baworowo.pl
Dział Handlowy – tel./fax +48 75 72 11 284
e-mail: info@baworowo.pl

Sekretariat zarządu:

tel. 62.725.32.26, 62.725.27.35,
fax 62.725.32.27
e-mail: sekretariat@fugor.com.pl

Dział Produkcji:

tel. 62.722.73.66,
Dyrektor: Mariusz Kraszewski
e-mail: produkcja@fugor.com.pl

Dział handlowy:

tel. 62.722.73.52, 62.722.88.64,
Kierownik: Robert Jasik
e-mail: marketing@fugor.com.pl 

Dział zaopatrzenia:

tel. 62.725.43.28, 62.722.66.37,
fax 62.722.73.57,
Kierownik: Tadeusz Poczta
e-mail: zaopatrzenie@fugor.com.pl

Dział konstrukcyjno-technologiczny:

tel. 62.722.88.61, 62.722.73.62
Kierownik: Roman Szulc
e-mail: tkt@fugor.com.pl

Dział wypalania laserem:

tel. 62.722.73.92
Karol Niewiada, Marcin Liberski
e-mail: laser@fugor.com.pl

ISO 9001:

Pełnomocnik d/s ISO 9001 - Karol Kolenda
tel. 62.722.73.68, fax 62.725.32.27