Przenośniki taśmowe

Przenośniki taśmowe – stałe

Przenośniki taśmowe stosowane są do transportu różnego rodzaju materiałów (sypkich, kawałkowych, zbrylonych oraz ładunków jednostkowych). W przypadku transportu materiałów pylistych i pyłotwórczych stosuje się przenośniki w wersji zakrytej. Przenośniki projektowane i produkowane są w szerokim zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Transport może odbywać się w poziomie lub pod kątem. Transport materiału odbywa się na taśmie sprzęgniętej ciernie z bębnem napędowym, który obracając się przewija taśmę po zestawach krążnikowych oraz bębnach kierujących i bębnie zwrotnym.

Rozładunek można dokonać bezpośrednio z bębna napędowego lub zwrotnego (w przypadku przenośników rewersyjnych) bądź w dowolnym miejscu przenośnika poprzez zastosowanie odpowiednich zrzutni stałych lub przejezdnych w postaci przejezdnego wózka zrzutowego. Dla zapewnienia stałego napięcia taśmy stosuje się mechanizmy napinające (śrubowe, pętlicowe, grawitacyjne-ciężarowe itp.). Bęben napędowy przenośnika można napędzać: motoreduktorem, napędem hydraulicznym lub elektrobębnem. Istnieje możliwość zastosowania także sprzęgieł w różnych konfiguracjach. Przy zastosowania napędu hydraulicznego istnieje możliwość bezpośredniej współpracy z przesiewaczem lub kruszarką.

Zakres produkcji:

  • Szerokość taśmy: 100mm – 2200mm
  • Wydajność: wg wymagań klienta

Przenośniki taśmowe – przejezdne, zakrężne

Przenośniki taśmowe zakrężne, przejezdne stosowane są do transportu różnego rodzaju materiałów (sypkich, kawałkowych, zbrylonych oraz ładunków jednostkowych). W przypadku transportu materiałów pylistych i pyłotwórczych stosuje się przenośniki w wersji zakrytej.

Zakres produkcji:

  • Szerokość taśmy: 300mm – 2000mm
  • Długość przenośnika: do 20000 m
  • Wydajność: wg wymagań klienta
  • Kąt pochylenia: wg wymagań klienta (przy dużych kątach pracy stosujemy taśmę progową.

Przenośnik taśmowy z taśmą stalową do transportu odlewów

Przenośniki taśmowe z taśmą stalową do transportu odlewów – mają zastosowanie w przemyśle odlewniczym.