System urządzeń transportu ciągłego nawęglania i odżużlania

Wykonanie systemu urządzeń transportu ciągłego nawęglania i odżużlania.
Przenośnik taśmowy B=650; L=85 m; przenośnik taśmowy B=650; L=44 m; przenośnik taśmowy wybierający B=800; zbiornik zasypowy wraz z konstrukcją wsporczą i zadaszeniem