Przenośnik taśmowy stały

Przenośnik taśmowy stały

Przenośnik taśmowy B=800; L=12 m; Q=50 t/h 

Wykonanie przenośników taśmowych:
– B = 1200 ; L = 57,8 m
– B = 1200 ; L = 5,1 m
– B = 1200 – przebudowa stacji zwrotnej
– B = 1000 ; L = 30,3 m
– B = 1000 ; L = 7,89 m