2018 – Instalacja technologiczna do produkcji granulatu solnego z pyłu

Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji technologicznej do produkcji granulatu solnego z pyłu oraz pokruszyn i wybudowanie instalacji do produkcji czterech typów lizawek solnych

Zakresem prac  Fugor było opracowanie technologii ,wykonanie  projektu, załatwienie wszystkich formalności z pozwoleniem na budowę i użytkowanie.

W skład instalacji do Lizawek wchodziło wykonanie fundamentów, instalacja do transportu pyłów z suszarni, dobór i dostawa prasy do lizawek, wagi i eliminatora uszkodzonych kostek, separatorów magnetycznych , automatyczny magazyn palet, robot do układania kostek, kapturownica etykieciarki kostek i gotowych palet  i transport do magazynu.

W skład instalacji do produkcji granulatu wchodził transport pyłu, dobór i dostawa granulatora , dostawa młynków i przesiewaczy, instalacja nawrotu pokruszyn – uszkodzonych tabletek , dobór i dostawa pakowaczki, wagi,  dobór i dostawa paletyzera i kapturownicy oraz  transport do magazynu.

Dzięki wybudowani instalacji, Inwestor z pyłu i pokruszyn , który dotychczas traktowany był jako odpad uzyskał pełnowartościowy produkt.