2017 – Projekt, wykonanie i montaż przenośników do systemu suchego rozładunku buraków

2017

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż przenośników do systemu suchego rozładunku buraków.

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż przenośnika kubełkowego i 2 sztuk przenośników ślimakowych do odwodnionych ogonków buraczanych i transport na składowisko

  1. Lej zasypowy wraz z przenośnikiem wybierającym B=1400, L=22 m
  2. Przenośnik taśmowy B=1400 , L=85 m
  3. Przenośnik taśmowy B=1400, L=80 m
  4. Przenośnik taśmowy B=1400, L=19 m

Wydajność linii 280 t/h

Linia do odwodnionych ogonków

  1. Przenośnik ślimakowy ø 400, L=11 m
  2. Przenośnik ślimakowy ø 400, L=2 m
  3. Przenośnik kubełkowy H=8 m

Wydajność linii 10 t/h

Inwestycja zrealizowana dla jednej z Cukrowni w Polsce.