2014 – Projekt, wykonanie i montaż urządzeń do transportu soli po warzelni i suszarni

Rok 2014

Zaprojektowanie, wykonanie dostawa i montaż urządzeń do transportu soli po warzelni i suszarni, magazynowanie soli , transport soli do tabletkarek , odbiór z tabletek i transport do pakowaczek.

W skład linii wchodziły

  1. 3 szt. zbiorników magazynowych Q=200 t
  2. 3 szt. zbiorników buforowych Q=40 t
  3. Dozowniki celkowe 8 szt.
  4. Zasuwy nożowe ręczne i pneumatyczne 16 szt.
  5. Przenośniki kubełkowe 6 szt.
  6. Przenośniki taśmowe 12 szt.

Wydajność linii Q=50 t/h.

Urządzenia wykonane dla jednego z największych zakładów chemicznych w Europie.