2001 – ATLAS S.A. Zakład w Zgierzu

ATLAS S.A. – Zakład w Zgierzu – 03/05 2001 r.
system transportu kruszyw
Projekt, wykonanie, dostawa, montaż oraz uruchomienie
przenośników taśmowych (B=650) z osłonami PCV, zasypników,
konstrukcji wsporczej, wieży przesypowej oraz systemu przesypów
“Fugor” Spółka z o.o.