2020- Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa linii do transportu Cukru plus załadunek cystern samochodowych.

Wydajność linii: 60 t/h 

W skład linii wchodziło:

  • 6 szt.  dozowników celkowych w pełnym Atexie 
  • 1 szt.  przenośnika kubełkowego – wysokość podnoszenia 16 m wraz z systemem przeciwwybuchowym 
  • 2 szt.  przenośników taśmowych L=30 m wraz z estakadami 
  • 2 szt. przenośników taśmowych rewersyjnych –przejezdnych wraz z torowiskiem 
  • 5 szt. przenośników taśmowych stacjonarnych 
  • Zbiorniki

Zamówienie realizowane na potrzeby jednej Cukrowni w Polsce.