2017 – Wykonanie instalacji do załadunku suwnicą koksu i transport do pieca wapiennego

Rok 2017

Wykonanie instalacji do załadunku suwnicą koksu i transport do pieca wapiennego

  1. Kosz zasypowy
  2. Estakada
  3. Przenośnik taśmowy B=650 L=39 mb,
  4. Modernizacja istniejącego przenośnika

Instalacja zrealizowana dla jednej z Cukrowni w Polsce.