2015 – Przenośniki taśmowe 6 szt do transportu placków wapna posodowego

Rok 2015

Przenośniki taśmowe 6 szt do transportu placków wapna posodowego odbierające spod prac filtracyjnych wraz z przesypami , i torowiskiem i kruszarkami . Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie.

  1. Przenośnik B=800, L=45 m
  2. Przenośnik B=800, L=141,3 m wraz z torowiskiem, trasą kablową i kruszarką
  3. Przenośnik B=800, L=19,6 m wraz z torowiskiem, trasą kablową i kruszarką
  4. Przenośnik B=100 mm, L=22 m odbierający spod pras filtracyjnych

Wydajność linii: 100 t/h.

Inwestycja zrealizowana dla jednej z największej firmy z branży chemicznej w Europie.