2001 – Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych Kopalnia “Wójcice”

Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych Kopalnia “Wójcice” – 2001 r.

wykonanie przenośników taśmowych B=650, 800, 1000

oraz przenośnik zakrężny

Wykonastwo i montaż: “Fugor” Spółka z o.o.