Przenośnik taśmowy z koszem zasypowym

Zastosowanie: m.in. w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla.

Zdjęcia 1-4: Przenośnik taśmowy wybierający B=1000; L=7m; Q=250 t/h pod koszami zasypowymi