Przenośnik taśmowy wraz z konstrukcją wsporczą (estakadą) z pomostem – taśma progowa

Instalacja nawęglania – elektrociepłowni. Projektowanie, wykonanie, dostawa, nadzór nad montażem i uruchomienie. Przenośnik taśmowy wybierający z zbiornika zasypowego z wagą legalizowaną do celów rozliczeń handlowych.