Aktualności

Świadectwo kwalifikacyjne

“Fugor” Sp. z o.o. przeszedł pozytywnie audyt i uzyskał na kolejny okres uprawnienia do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontu spawanych konstrukcji stalowych klasy 1,2,3 zgodnie z normą PN-M69008 oraz stalowych konstrukcji budowalnych z uwzględnieniem wymagań normy PN-N06200, a w szczególności elementów maszyn i urządzeń dla górnictwa oraz transportu materiałów sypkich, wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, stli nisko i wysokostopowych oraz aluminium metodami przedstawionymi w Świadectwie Kwalifikacyjnym nr 8/95/XII/2022

Zobacz jakie jeszcze posiadamy certyfikaty.