Aktualności

Uprawnienia do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów specjalistycznych

“Fugor” Sp. z o.o. w miesiącu Lutym 2022 r. przeszedł pozytywnie audyt i otrzymał od Dyrekcji Transportu Dozoru Technicznego uprawnienia do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego służących do przemieszczania materiałów masowych lub jednostkowych w sposób ciągły po określonym torze lub trasie oraz specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego służących do przemieszczania ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu w pionie, poziomie lub pod kątem.